Terma dan Syarat Klausa Persetujuan PDPA

Terma dan Syarat Klausa Persetujuan PDPA (Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)

Dengan mengemaskini maklumat disini, anda dengan ini bersetuju bahawa Al Baghdadi Group Sdn. Bhd. (AGSB) dibenarkan mengumpulkan, memperoleh, menyimpan dan memproses data peribadi yang anda berikan ini untuk tujuan menerima kemas kini, berita, surat promosi atau maklumat lain dari AGSB.

Anda dengan ini memberikan persetujuan kepada AGSB untuk:-

• Menyimpan dan memproses data peribadi anda;

• Tidak Mendedahkan data peribadi anda kepada lain-lain pihak ketiga kecuali dikehendaki oleh undang-undang atau untuk tujuan undang-undang.

Untuk tujuan mengemas kini atau memperbetulkan data tersebut, anda pada bila-bila masa boleh memohon kepada AGSB  untuk mempunyai akses ke data peribadi anda yang disimpan oleh AGSB .

Untuk mengelakkan keraguan, Data Peribadi merangkumi semua data yang ditentukan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 termasuk semua data yang telah anda dedahkan kepada AGSB  disini.

 logoagsb1

Kumpulan Al Baghdadi Merupakan Penyedia Platform Pendidikan Al Quran Tersohor di Malaysia pada abad ini.

Polisi & Penafian

Sila hubungi pegawai kami atau berhubung terus melalui email ke info@albaghdadigroup.com

Chat melalui WhatsApp
Close and go back to page
© 2023 Al Baghdadi Group Sdn Bhd