Al Baghdadi Anjur 'APC Annual Conference'

Al Baghdadi Anjur 'APC Annual Conference'

Satu acara besar bakal dianjurkan oleh Al Baghdadi pada hari ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke 65 pada 31hb Ogos 2022 ini iaitu APC Annual Conference. Ini merupakan program julungkali diadakan oleh Al Baghdadi bagi memberi input yang sangat berguna kepada para pengusaha dan juga guru-guru APC.

Pengisian Wacana Ilmu akan disampaikan oleh pakar-pakar Pendidikan Awal Kanak-Kanank. Di antara objektif lain program ini ialah

l. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang kepentingan pedagogi dan keberkesanan Pendidikan Awal Kanak-Kanak berteraskan Al Quran.

Il. Memberi pendedahan kepada peserta tentang inovasi dan kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak berteraskan Al Quran.

Ill. Memperkenalkan Akademik Pendidikan Awal Kanak-kanak Al Baghdadi (PAKA) sebagai peneraju utama dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak. 

IV. Memperkenal dan menjadikan APC sebagai pilihan utama Ibubapa Di Malaysia.

 

p2

 logoagsb1

Kumpulan Al Baghdadi Merupakan Penyedia Platform Pendidikan Al Quran Tersohor di Malaysia pada abad ini.

Polisi & Penafian

© 2022 Al Baghdadi Group Sdn Bhd